تراکت

خدمات و نیازمندی | آموزش | تدریس | هنر | نقاشی | ساز | گیتار | شیپور | سنتور | تراکت

 • افزودن به علاقه‌مندی

  آموزش آکادمیک موسیقی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  آموزش آهنگسازی و تنظیم

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  آموزش انواع ساز

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  آموزش تخصصی

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  خدمات آموزش داستان نویسی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  خدمات آموزش سفال گری

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  خدمات آموزشی گیتار

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی